పరంజా నిపుణుడు

10 సంవత్సరాల తయారీ అనుభవం

సెమీ ఆటోమేటిక్ క్యాపింగ్ మెషిన్